सूचना! आपल्याला नोंदणी करण्या अगोदर रेजिस्ट्रेशन करावे लागेल त्या नंतर लॉगिन करून नोंदणी करावी

Aarti

Devichi Aarti

श्री दुर्गादेवीची आरती दुर्गे दुर्घट भारी तुजविण संसारी ।अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी ।वारी वारी जन्ममरणाते वारी ।हारी पडलो आता संकट निवारी ।। १ ।। जय देवी जय देवी महिषासुरमथनी ।सुरवरईश्वर-वरदे तारक संजीवनी ।।जय देवी जय देवी ।। धृ० ।। त्रिभुवनभुवनी पहाता तुजऐसी नाही ।चारी श्रमले परंतु न बोलवे काही ।साही विवाद करिता पडले प्रवाही ।ते […]

Scroll to top