सूचना! आपल्याला नोंदणी करण्या अगोदर रेजिस्ट्रेशन करावे लागेल त्या नंतर लॉगिन करून नोंदणी करावी

About

कीर्तनकार

माहिति

कीर्तनकार.कॉम या पोर्टल ची सुवात २०२३ मध्ये करण्यात अली आहे. आम्ही या पोर्टल वरती वारकरी संप्रदायात असलेले अनेक प्रकारच्या लोकांना लिस्टिंग करून घेतो. ज्या मुले इतर कोन्हाळाही त्यांच्या सोबत संपर्क करता येईल.

Scroll to top